Số hiệu văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

122/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

14/11/2015

46/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

13/6/2014

95/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

22/8/2013

103/2014/NĐ-CP

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động

11/11/2014

49/2013/NQ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương

14/5/2013

17/2015/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu theo NĐ49/2013

22/4/2015

26/2015/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước

14/7/2015

32/2001/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

04/4/2001

240/CV-CTKTCTTL

Về việc triển khai phòng, chống mưa úng

02/8/2015

03/CĐ-PCTT

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

02/8/2015

192  /BC-CTKTCTTL

Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2015

05/11/2014

687/QĐ-UBND

Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình

05/9/2014

05/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

04/5/2013

32/2001/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh của uỷ ban thường vụ quốc hội số 32/2001/pl-ubtvqh10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

04/4/2001

143/2003/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 143/2003/nđ-cp ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

28/11/2003

67/2012/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều ca nghị định số 143/2003/nđ-cp ngày 28 tháng 11 năm 2003 của chính phủ quy định chtiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

10/9/2012

41/2013/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 67/2012/nđ-cp ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 143/2003/nđ-cp ngày 28/11/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

11/4/2013

21/2011/TT- BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo nghị quyết 57/nq-cp ngày 15/12/2010

06/4/2011

03/VBHN-BNNPTNT

Quyết định quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

30/3/2015

01/VBHN-BNNNPTNT

 Quyết định ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

27/3/2015

55/2004/QĐ-BNN

Quyết định của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 55/2004/qđ-bnn ngày 1 tháng 11 năm 2004 ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

01/11/2004

62/2007/QĐ-BNN

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo quyết định số 55/2004/qđ-bnn ngày 01 tháng 11 năm 2004 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

28/6/2007

139/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

22/10/2013

2891/QĐ-BNN-TL

Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

12/10/2009

45/2009/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi

24/7/2009

44/2013/QH13

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

26/11/2013

84/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

08/9/2014

188/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014/nđ-cp ngày 8 tháng 9 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

10/12/2014

21/QĐ-BTC

Quyết định về việc đính chính thông tư số 188/2014/tt-btc ngày 10 tháng 12 năm 2014 của bộ tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014/nđ-cp ngày 8 tháng 9 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

12/01/2015

2544/QĐ-TTg

Quyết định ban hành chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020

30/12/2016

153/2016/NĐ-CP

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

14/11/2016

81/2015/NĐ-CP

Nghị định về Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

18/9/2015

87/2015/NĐ-CP

Nghị định về Giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

06/10/2015

200/2015/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước.

15/12/2015

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 113
  • Tất cả: 606

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH NINH BÌNH

 

          - Trưởng ban Biên tập:  Ông Nguyễn Hồng Khang, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty;

          - Địa chỉ:  Số 2, đường Trần Hưng Đạo, phố Bình Hà, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình;  

          - Số điện thoại:  0229.3625.089 - 0229.3625.108 Fax:   0229.3625 090;

          - Email: congtyktctthuyloinb@gmail.com hoặc Email Ban biên tập: banbientapctyktcttl@gmail.com;

          * Ghi rõ nguồn "www.ctyktcttl.ninhbinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.